Persbericht: mantelzorger Greet Dierckx uit Turnhout krijgt prijs uitgereikt n.a.v. de Dag van de Mantelzorger.

Zorggroep Orion geeft het welzijn van mantelzorgers extra aandacht met de aanwerving van een mantelzorgcoach in najaar 2021.

Beste journalist,
Beste redactie,
 
Op 23 juni 2021 is het de Dag van de Mantelzorger.  Mantelzorgers zien zich vaak zelf niet als een mantelzorger. Mantelzorg gebeurt vaak voor een familielid, maar er zijn ook heel wat mantelzorgers in de weer die dit oppakken voor een buur, een kennis, iemand die alleen staat in hun omgeving. We, dat zijn de dienstencentra van Zorggroep Orion die in Turnhout zeker een draaiende spil zijn voor de werking van de MantelzorgHub regio Turnhout, grijpen deze Dag van de Mantelzorger, aan om extra erkenning en waardering te uiten voor alle mantelzorgers, maar ook om te laten zien waar ze eventueel terecht kunnen voor advies, steun, informatie. Ook de andere regiogemeentes lanceren op deze dag gelijkaardige initiatieven. In mei lanceerde Zorggroep Orion voor Turnhout de oproep om mantelzorgers eens te nomineren voor onze wedstrijd Dag van de Mantelzorger. Onze dienstencentra ontvingen 26 nominaties voor Turnhout. Daaruit werd één mantelzorger gekozen die het gezicht/het verhaal van de Dag van de Mantelzorger wordt.

Mantelzorger Greet Dierckx uit Turnhout, op pensioen na een loopbaan in de thuiszorg, doet zowel in gezinsverband als voor haar vroegere buren aan mantelzorg. Ze kreeg een prijs uitgereikt door voorzitter en schepen  Luc Op de Beeck en door schepen van welzijn Kelly Verheyen.
Greet reageerde enthousiast: "Ik heb er gewoon een antenne voor. Ik voel waar ik een handje kan toesteken en het verschil maken. Ik rol er zomaar in en dat is het dan." Schepen Verheyen haalde aan dat het belangrijk is om mantelzorgers in de toekomst te blijven ondersteunen, zeker op vlak van mentaal welzijn. Uit de recente stadsmonitor blijkt dat het aantal mantelzorgers in Turnhout fors is toegenomen (+10%) tegenover drie jaar geleden. We doen het daar beter dan andere centrumsteden. “Onze Binken zorgen dus voor elkaar, en dat vind ik heel mooi om zien”, zegt schepen Verheyen.
Voorzitter Luc Op de Beeck kondigde de aanwerving aan van een mantelzorgcoach bij Zorggroep Orion ter ondersteuning van alle mantelzorgers in de regio: "Met het opstarten van een mantelzorgcoach kunnen we expliciet focussen op mantelzorg. En deze focus wordt, net zoals de rol van de vrijwilligerscoördinator voor het vrijwilligerswerk bij Zorggroep Orion, zeker ook vertaald in extra kwaliteit."  

MANTELZORGER GREET DIERCKX GETUIGT OVER HAAR ROL ALS MANTELZORGER


“Ik rol er zomaar in, en dat is het dan…”
 Dag Greet, heb je het al gehoord? Je bent genomineerd als mantelzorger in Turnhout.
Ja, ik ben wel benieuwd wie mij genomineerd heeft. Want weet je, eigenlijk sta ik liever op de laatste rij. Ik hoef niet zo nodig in het middelpunt van de belangstelling te staan.Ja, dat is bij veel mantelzorgers zo, ook jij ziet je zelf niet altijd als een mantelzorger?
Dat klopt, bijvoorbeeld de zorg voor mijn dochter heb ik nooit beschouwd als een vorm van mantelzorg. Misschien is dat omdat ik zelf ook beroepsmatig altijd in de zorg heb gestaan…Vertel…
Ik heb altijd in de thuiszorg gestaan. En dat is iets dat er ook na mijn pensioen nooit is uitgegaan. Ik heb er gewoon een antenne voor. Ik voel waar ik een handje kan toesteken en het verschil maken. Ik rol er zomaar in en dat is het dan.Je hebt best al veel mantelzorg gedaan?
Ja, er is altijd wel iemand waarvoor ik mantelzorgtaakjes doe. Op dit moment ben ik mantelzorger voor mijn vroegere buren. Ik heb ze opnieuw leren kennen in dienstencentrum De Schoor. Mevrouw heeft dementie en ik zorg voor haar als meneer een afspraak heeft. Het mooie aan mantelzorg is dat je mensen kunt ontzorgen met, naar mijn gevoel, kleine gebaren. Iemand gezelschap houden, boodschappen doen of samen winkelen, meegaan naar de dokter of het ziekenhuis. Het zijn momenten die bijzonder waardevol kunnen zijn voor hen.Wat is jouw motivatie?
Het geeft me voldoening. “Bedankt dat je er bent voor mij”, daar doe ik het voor, meer moet dat niet zijn. Ik leef met ze mee en echt, ik neem ze ook mee in mijn hart, ook als ze er niet meer zijn.Greet, weet je dat je ook onze uitverkoren mantelzorger bent geworden?
Ja, ik hoorde het, ik was echt verrast. Naar mijn gevoel doe ik maar gewoon wat ik moet en wil doen. En daarvoor hoef ik niet bekend te worden of erkenning te krijgen. Maar, het doet wel deugd dat iemand, die blijkbaar anoniem wenst te blijven, mij genomineerd heeft.Ja Greet, dank je wel daarvoor, ook voor jouw verhaal, want het typeert de bescheidenheid maar ook de heldendaden van elke mantelzorger in regio Turnhout.


QUOTE VOORZITTER LUC OP DE BEECK OVER DE OPSTART BIJ ZORGGROEP ORION VAN EEN MANTELZORGCOACH VOOR DE REGIO TURNHOUT:

 Precies omdat die rol van de mantelzorger zo belangrijk is, gaan we in het najaar nog een stapje verder bij Zorggroep Orion. We starten dan met de aanwerving van een mantelzorgcoach. Deze mantelzorgcoach zal organisatiebreed ter beschikking en ten dienste staan van iedereen in Turnhout die met een bepaalde zorgvraag zit rond mantelzorg. We denken aan methodieken als groepscoaching en natuurlijk ook het uittekenen van een heuse visie op mantelzorg en hoe we mantelzorgers kunnen ondersteunen binnen onze zorgcontext. We geloven er sterk in dat we samen met deze mantelzorgcoach nog meer waardevolle zorgtaken kunnen realiseren binnen onze werking door mensen het juiste advies te geven, verder te helpen bij de juiste mensen in onze zorggroep of door te verwijzen naar interessante zorginitiatieven van onze zorgpartners in de regio. Denk maar aan betrokken stadsdiensten en De MantelzorgHub. Of de organisatie van bepaalde infosessies rond dit thema. Met het opstarten van een mantelzorgcoach kunnen we expliciet focussen op mantelzorg. En deze focus wordt, net als het vrijwilligerswerk bij Zorggroep Orion, zeker ook vertaald in extra kwaliteit.  

QUOTE SCHEPEN KELLY VERHEYEN OVER DE ORDE VAN GROOTTE VAN MANTELZORG IN TURNHOUT EN DE CONCRETE ACTIES DIE VOOR HEN WORDEN GEORGANISEERD:


 

Als we de cijfers uit de stadsmonitor er even bij halen over het aantal mantelzorgers, dan zien we de laatste jaren een sterke stijging. 43 procent geeft in stad Turnhout aan dat zij minstens 1 dag per maand zorgen voor zieke, gehandicapte, bejaarde familieleden, buren, vrienden of voor de opvang van kinderen. Daarmee tonen we dat we een warme stad zijn en zitten we net boven het gemiddelde van andere centrumsteden (39 procent). 23 procent geeft aan dat zij afgelopen maand zelf een beroep gedaan op familieleden, kennissen of buren bij ziekte of wanneer er zorg nodig was. Mantelzorgers zijn dan ook een belangrijke schakel: ze zorgen voor mensen die het nodig hebben en vangen een heel aantal zaken op die anders door professionals zouden gebeuren.  Op 1 juli organiseren we een co-creatiemoment in de omgeving Steenweg op Oosthoven. Daarin zullen we van gedachten wisselen samen met lokale organisaties (zorggroep Orion, de Ark, Digidak, Buurtmakerij, apothekers, directeur van de Michaelschool) en buurtbewoners. Daarom doe ik een warme oproep om hier aan deel te nemen met zoveel mogelijk mantelzorgers. Ook al besef ik dat jullie al heel veel vrije tijd investeren in het zorgen zelf. Kan je er als mantelzorger niet bij zijn en heb je wel een fijn idee om de mantelzorg verder uit te bouwen? Stuur dan een mailtje naar gelijkekansen@turnhout.be.
DIENSTENCENTRA VAN ZORGGROEP ORION SPELEN EEN CENTRALE ROL OM MANTELZORGERS TE BEREIKEN EN ONDERSTEUNEN VIA HUN WERKING.

Tijden de uitreiking van de prijs in ontmoetingscentrum De Meerloop, lichtte centrumleider Jochem Brosens de werking toe van de dienstencentra in relatie tot mantelzorgers: "Onze dienstencentra zijn een grote spil in De MantelzorgHub. Zij organiseren de mantelzorgcafé’s en helpen mantelzorgers met hun vragen. Indien nodig zorgen zij voor een warme toeleiding naar de juiste zorgpartner.  Maar mantelzorgers zijn zeker ook welkom in de dienstencentra om even tijd voor zichzelf te nemen. Zij kunnen deelnemen aan een breed aanbod van activiteiten of gewoon langs komen op een namiddag voor een drankje en een babbel. Een luisterend oor kan zo waardevol zijn. Zeker ook voor mantelzorgers die zorgen voor een partners of gezinslid. Als mantelzorger ben je soms 24/24 bezig met die zorg. Hierdoor verlies je snel oog voor jezelf. Het is heel belangrijk om ook voor jezelf te zorgen. Alleen als je goed zorg draagt voor jezelf, ben je in staat om zorg te dragen voor andere.
In de taken die een mantelzorger opneemt voor zijn of haar partner proberen de dienstencentra ook ondersteuning te bieden. Dit kan mogelijks door vrijwilligers die even boodschappen voor hen doen of door een dagelijks (of wekelijks) telefoontje door een van de vrijwilligers van de telefoonster. Zij kunnen bijvoorbeeld ‘s morgens even bellen naar hun zorgvragende buur om te polsen of alles goed gaat. Indien er toch iets niet zo goed is, kunnen zij dan de mantelzorger op de hoogte brengen.
Vanuit de dienstencentra werken we ook mee aan Zorgzame Buurten. Hierdoor kunnen buren elkaar beter leren kennen en kunnen zij ook een handje helpen indien dit nodig blijkt. Al gaat het maar over de rolluiken ‘s morgens te openen of de vuilbak van de buurvrouw aan de straat te zetten. Ook dit zijn waardevolle vormen van mantelzorg.
Binnen de MantelzorgHub lanceerden we het plan om een warme oproep te doen binnen ons netwerk en community om zoveel mogelijk mantelzorgers te nomineren als schitterende mantelzorgers. Mantelzorgers zijn immers van nature uit bijzonder bescheiden en focussen vooral op die andere. In mei lanceerden wij via onze social media en in ons magazine ZIN voor Turnhout deze oproep. Onze dienstencentra ontvingen 26 nominaties voor Turnhout en de hele stadsregio (Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout en Turnhout) ontving over de 100 nominaties. Daaruit werd voor elke gemeente één mantelzorger gekozen die het gezicht/het verhaal van de Dag van de Mantelzorger wordt."

Info dienstencentra: www.zorggroep-orion.be/dienstencentra