Beste journalist,
Beste redactie,

Zorggroep Orion voert een genuanceerde versoepeling in rond
bezoek en boodschappen voor de bewoners van de assistentiewoningen.

De nieuwste ontwikkelingen in de Nationale Veiligheidsraad rond o.m. het ontvangen van bezoek, het zelf
op bezoek gaan en de opening van de winkels lieten Zorggroep Orion toe om een voorzichtige, goed
doordachte, versoepeling in te voeren voor de bewoners van de assistentiewoningen in de Albert Van
Dyckstraat in Turnhout. De bewoners en hun familie werden vrijdag op de hoogte gebracht van de
versoepeling en de adviezen die hierbij dienen gevolgd te worden. Concreet, mits duidelijk naleven van de
richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid en het opvolgen van de bijhorende veiligheidsadviezen
van de zorggroep, zullen bewoners weer de mogelijkheid hebben om zelf hun boodschappen te doen
vanaf 11 mei en mogen ze ook beperkt op bezoek gaan of bezoek ontvangen vanaf 10 mei. Een bijzonder
aangename ontwikkeling voor onze bewoners die wekenlang in afzondering in hun assistentiewoning
verbleven en op de flat geen bezoek konden ontvangen. Hopelijk is deze versoepeling een eerste stap
richting een volledig, veilig open huis. Het dragen van een katoenen mondmasker, een grondige en
regelmatige handhygiëne en het respecteren van de anderhalve meter afstand door bewoners en bezoekers
in onze assistentiewoningen en op locatie zijn al zeker de basisvoorwaarden die moeten gerespecteerd
worden.

VEILIGHEID VOOR ALLES
Zorggroep Orion is verheugd eindelijk een versoepeling te kunnen aankondigen want voor de bewoners
waren het gemis en de beperking in bewegingsvrijheid natuurlijk zwaar om dragen. De versoepeling
betekent niet dat alles weer is als voorheen. Het gaat om een voorzichtige versoepeling waaraan duidelijke
voorwaarden en adviezen zijn gebonden. Indien deze niet gerespecteerd worden, zijn we in het belang van
de gezondheid van onze bewoners en medewerkers, genoodzaakt in te grijpen en in het ergste geval een
stap terug te zetten in de versoepeling van deze maatregelen.

ZELF BOODSCHAPPEN DOEN IS OPNIEUW MOGELIJK VANAF 11 MEI
De vrijwilligers van Zorggroep Orion blijven met plezier de boodschappen doen voor onze bewoners en er is
ook een beperkt aanbod verkrijgbaar bij ons keukenteam. Wie toch zelf graag boodschappen wil doen, vragen
we om dit moment te beperken in frequentie en tijd. Natuurlijk gaan we ervan uit dat er een mondmasker
wordt gedragen, voldoende handhygiëne is voorzien en dat de anderhalve meter afstand wordt gerespecteerd.
We raden onze bewoners ook aan om boodschappen te doen op de minst drukke momenten van de dag.
Kortom, boodschappen doen is geen uitstapje en proberen we dus zo kort en efficiënt mogelijk te organiseren.

OP BEZOEK GAAN EN BEZOEK ONTVANGEN IS ZEER BEPERKT MOGELIJK VANAF 10 MEI
Onze bewoners konden reeds bezoek ontvangen op veilige afstand in de tuin. Ook de bewoners in de
assistentiewoningen hebben vanaf zondag 10 mei recht op hun sociale bubbel van steeds dezelfde vier
personen. De zorggroep heeft de bewoners hier duidelijke adviezen in gegeven over wat toegelaten is, wat
verstaan wordt onder deze sociale bubbel en vooral dat voorzichtigheid geraden is. Het spreekt voor zich dat
altijd een mondmasker wordt gedragen bij ontvangen van bezoek of verplaatsingen, handen veelvuldig worden
gewassen en de sociale afstand van anderhalve meter wordt gerespecteerd. Bovendien benadrukken wij dat
personen die Covid-19 hebben gehad minstens 14 dagen symptomenvrij moeten zijn alvorens
zij op bezoek komen bij onze bewoners of onze bewoners ontmoeten. Hetzelfde geldt voor onze bewoners.
We blijven onze bewoners vragen om alert te zijn op mogelijke symptomen bij hen zelf en zeker hun huisarts
te verwittigen indien ze hier twijfels over hebben. Tot nu toe zijn onze bewoners hier transparant over geweest.
We kunnen dit enkel maar waarderen want dit helpt ons om steeds passende maatregelen te nemen om de
verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken. Het spreekt voor zich dat groepsactiviteiten en
samenscholingen nog niet mogelijk zijn.

We doen beroep op de burgerzin van onze bewoners en hun naasten zodat onze gezamenlijke inspanningen
van de voorbije weken niet voor niets zijn geweest. Samen maken we er het beste van. Ons team thuiszorg is
beschikbaar via een permanentiedienst waar onze bewoners terecht kunnen met vragen, verzoekjes, twijfels
en suggesties. De directie van Zorggroep Orion en team thuiszorg kijken uit naar deze nieuwe stap. We delen
het enthousiasme van onze bewoners omdat hun wereld weer wat groter is. Zij het op een veilige, goed
doordachte wijze.
We houden je via onze geijkte kanalen (website, social media en persbericht) verder op de hoogte van
mogelijke wijzigingen in de situatie.
Zorg goed voor elkaar.

MEER INFO:
Bart Michielsen
algemeen directeur Zorggroep Orion

Luc Op de Beeck
 voorzitter Zorggroep Orion