Onze verkozenen hebben een héél aantal taken te vervullen, sommige bezoldigd (B), maar vaak ook onbezoldigd (OB).

Hierbij een lijst van wie wat al dan niet bezoldigd doet.

Functie Organisatie  
     
Francis Stijnen    
Bestuurder Algemeen Ziekenhuis Turnhout VZW B
Schepen Stadsbestuur Turnhout B
     
Bestuurder AGB stad Turnhout OB
Bestuurder Projectencentrum VZW OB
Bestuurder Blairon NV OB
Bestuurder Europeion NV OB
Bestuurder ASK NV OB
Bestuurder SLIM NV OB
Bestuurder Turnhout 2012 VZW OB
Bestuurder  Parkmanagement VZW OB
Bestuurslid Beweging.net afd. Turnhout OB
Bestuurslid CD&V afd. Turnhout OB
Gemeenteraadslid Stadsbestuur Turnhout OB
Voorzitter RVB Dienstenthuis Turnhout CVBA OB
     
     
Luc Op de Beeck    
Bestuurder Cipal DV B
Bestuurder Welzijnszorg Kempen B
Bestuurder CAW De Kempen VZW B
Voorzitter OCMW Turnhout B
     
Bestuurder Vrienden van het Begijnhof OB
Bestuurder Stadsregio Turnhout OB
Bestuurder Dienstenthuis Turnhout CVBA OB
Bestuurder TEJO VZW OB
Bestuurder HETU VZW OB
Bestuurder Ziekenhuisnetwerk Kempen VZW OB
Bestuurder  ASK NV OB
Bestuurslid CD&V afdeling Turnhout OB
Schepen Stadbestuur Turnhout` OB
Voorzitter Den Aas VZW OB
Voorzitter Den Aas + VZW OB
Voorzitter  De Troef VZW OB
Voorzitter  ’t  Kader VZW OB
     
     
Annemie Der Kinderen    
Gemeenteraadslid Stadsbestuur Turnhout B
Lid Commissie 1 B
Lid Commissie 5 B
Lid  Commissie 3 B
Lid  Politieraad B
     
Bestuurslid CD&V afdeling Turnhout OB
Bestuurslid Beweging.net Turnhout OB
Bestuurslid Gabbers & co OB
Bestuurslid  AGB stad Turnhout OB
Lid Fractieleiders overleg OB
Lid AV Algemeen Ziekenhuis Turnhout OB
     
     
   
     
     
Griet Van Rooy    
Bestuurslid Zorggroep Orion B
Lid BCSD bijzonder com sociale dienst B
Lid BCSB bijzonder com. Sociaal beleid B
Raadslid & vast bestuur OCMW Turnhout  B
     
Bestuurslid CD&V afdeling Turnhout OB
Bestuurslid Vrienden van het Begijnhof Turnhout OB
Bestuurslid  Landelijke gilden Zevendonk OB
Lid LAC Pidpa Lokaal adviescommissie OB
Lid LAC Eandis lokaal adviescommissie OB
Lid BOC/HOC bijzonder onderhande-lings comité ad hoc OB
Lid comité  voor preventive en bescherming op het werk OB
Lid gezins – en gezondheidsraad OB
Lid Kredietcommissie energielening OB