Bevoegdheden Commissies

De verschillende dossiers worden door de bevoegde schepenen en de ambtenaren toegelicht en door de raadsleden besproken in 4 commissies. Elke commissie bespreekt de onderwerpen die te maken hebben met de bevoegdheden van 2 schepenen met uitzondering van commissie 1 die alle bevoegdheden van de burgemeester bespreekt. De commissies zijn openbaar en in tegenstelling met de gemeenteraad mag een burger ook in de commissies vragen stellen.

Commissie 1 - Paul Van Miert en Francis Stijnen

In de vergaderingen van commissie 1 worden de dossiers besproken die vallen onder de volgende beleidsdomeinen:

Stadsregionaal beleid
Politie en Brandweer
Veiligheid
AGB
Burgerzaken
Patrimonium
Personeel
Algemene organisatie
Begraafplaatsen
Financiën
Kerkraden
Landbouw
Markten en Foren
Facility en
Stadsbedrijven

Voor CD&V zetelen in deze commissie:

  • Annemie Der Kinderen

 

Commissie 2 - Kelly Verheyen en Luc Op de Beeck

In de vergaderingen van commissie 2 worden de dossiers besproken die vallen onder de volgende beleidsdomeinen:

Werk en economie
Orion
Ziekenhuis
Gelijke Kansen
Huisvesting
Subsidiewerving

Voor CD&V zetelen in deze commissie:

  • Annemie Der Kinderen

 

Commissie 3 - Jan Van Otten en Astrid Wittebolle

In de vergaderingen van commissie 3 bespreken raadsleden dossiers die vallen onder de volgende beleidsdomeinen:

Jeugd
Communicatie
Kinderopvang
Buurten en wijken
Sport
Preventie
Bibliotheek
Cultuur
Musea en Archief Turnhout
APB Warande
Projectmanagement
Milieu
Energie
Duurzaamheid

Voor CD&V zetelen in deze commissie:

  • Koen De Busser

 

Commissie 4 - Marc Boogers en Els Baeten

In de vergaderingen van commissie 4 bespreken raadsleden dossiers die vallen onder de volgende bevoegdheden:

Mobiliteit
Wegen- en groenbeheer
Onderwijs en Volwassenenopleiding
Kunstonderwijs
Inrichtende macht stedelijk onderwijs
Socio-culturele Vorming
Ruimtelijke Ordening
Centrummanagement
Toerisme
Evenementen
Internationale Samenwerking
Dierenwelzijn
ICT

Voor CD&V zetelen in deze commissie:

  • Koen De Busser

Verenigde Commissies

Behandeling algemene thema's of punten waarvoor de aanwezigheid van alle raadsleden gewenst is, zoals jaarlijks budget en rekening van de stad, meerjarenplanning en beleidsplan.

 

Zin om eens een commissie bij te wonen. De data vind je in onze kalender.